Alexa S.

Hair: Blonde
Eyes: Brown
Height: 5'5"
Clothing Size: 2 - 4
Shoe Size: 9 Age Range: 21 - 29
Vocal Range: Alto Union: Non Union