Paige F.

Hair: Brown
Eyes: Brown
Height: 5'1"
Clothing Size: 00 Age Range: 12 - 15
Union: Non Union Vocal Range: Alto Mezzo-Soprano